Koppelen met lightspeed

Deze koppeling van webwinkel.nl zorgt ervoor dat bestellingen in je webwinkel automatisch worden omgezet in digitale facturen in MYBREEX zodat je ze eenvoudig kunt delen met de boekhouding. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten, dubbele data-invoer en resulteert in een betrouwbare boekhouding. 

Activeer deze koppeling

Klik in het submenu onder Instellingen op Integraties. Daar vind je een overzicht van alle mogelijke integraties, waaronder die met Lightspeed. Klik op de knop ‘Beschikbaar’ om verder te gaan. 

Klik op Verbinden. Als de koppeling gelegd is, wordt voor iedere bestelling die op Betaald wordt gezet in Lightspeed een factuur aangemaakt in MYBREEX met de status Concept. Klantinformatie, kortingen en BTW-codes worden automatisch meegenomen. Om de koppeling stop te zetten stuur je een e-mail naar webcare@webwinkelfacturen.nl met de vermelding van de licentiesleutel.