Koppelen met unit4 venice

Deze koppeling van webwinkel.nl zorgt ervoor dat bestellingen in je webwinkel automatisch worden omgezet in digitale facturen in MYBREEX zodat je ze eenvoudig kunt delen met de boekhouding. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten, dubbele data-invoer en resulteert in een betrouwbare boekhouding. 

Activeer deze koppeling

Boek verwerkte documenten automatisch in je Venice boekhoudpakket dankzij de koppeling met MYBREEX! Alle boekhoudkundige elementen en grootboekrekeningen in MYBREEX worden mee opgenomen in je UBL-bestand en correct ingeboekt.

Om deze koppeling te activeren ga je in MYBREEX naar Instellingen en klik je op Integraties. Vervolgens klik je bij UNIT4 Venice op Beschikbaar. Klik op Verbinden om de koppeling te activeren. Hierna opent een e-mail die je in contact brengt met Silicon. Zij helpen je verder om deze koppeling te activeren.